Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало ->Резюме -> Категория: Юристы, адвокаты (906)

Вы видите последние резюме. Вы можете либо просмотреть их, либо выбрать другую категорию объявлений.

Добавить в блокнот Резюме: юрист, помощник юриста
Добавлено: 12-02-2013
Пол: женский. Возраст 22
200 $
Актуально для: Горловка, Донецк

Студент 5 курса ДонНУ экономико-правового факультета, имеется диплом бакалавра

Добавить в блокнот Резюме: помощник сюдьи
Добавлено: 17-01-2013
Пол: женский. Возраст 29
1000 $

Опыт работы в городском районном суде 1 год. Работаю на должности секретарь судебного заседания.

Добавить в блокнот Резюме: юрист в сфере земельного права
Добавлено: 28-12-2012
Пол: мужской. Возраст 26
7000 $

Образование: высшее, Национальная Юридическая Академия им. Ярослава Мудрого , дневная форма.
Стаж: работа юристом общего профиля с 2009-2010 гг, работа юристом земельщиком с 2010 по настоящее время

Добавить в блокнот Резюме: правоохранительная деятельность
Добавлено: 25-12-2012
Пол: мужской. Возраст 25
500 $

опыт работы 3 года в ОВД, есть водительское удостоверение, личное авто.

Добавить в блокнот Резюме: Ведущий специалист
Добавлено: 24-12-2012
Пол: женский. Возраст 27
3000 $

Полюкова Екатерина Александровна, 31.08.1985г.р.,разведена,есть ребёнок, проживаю в г.Димитрове, моб.тел. (066) 852 61 26. Хочу найти роботу,на своей специальности не ограничиваюсь. 2002-2005-обучение Луганский политехнический колледж,специальность"правознавство",квалификация юрист(младший специалист). 24.01.2007-20.08.2012-работала в Димитровском городском управлении юстиции:правообразовательная,правовоспитательная работа с населением;систематизация законодательства. 10.2012-по настоящее время-Димитровский городской центр занятости.

Добавить в блокнот Резюме: Помощник юриста, помощник нотариуса, помощник адвоката
Добавлено: 08-12-2012
Пол: женский. Возраст 21
договорная

Здравствуйте, я Хрипунова Иветта Валерьевна, студентка 5 курса Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого", ищу работу помощника юриста, помощника нотариуса, помощника адвоката. Имею диплом бакалавра с отличием. Владею украинским и русским языками, а также навыками работы с компьютером (MS Word, MS Exсel, Интернет). Ответственна, легкообучаема, коммуникабельна.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 03-12-2012
Пол: женский. Возраст 24
450 $

Прізвище ім’я по батькові Данилкіна Поліна Миколаївна
Дата народження 29.11.1988р.
Місце проживання 83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, б. 127, кв.45
Засоби зв`язку моб.тел.:050-580-45-04,дом.тел.:062-304-17-38,e-mail:pol
inadanilkina@yandex.ru
Сімейний стан не заміжня
Діти не має
Мета зайняття вакантної посади
Освіта 01.09.05р. по 18.06.09р. – Донецький Національний Університет, Економіко-правовий факультет, напрямок підготовки «Право», денна форма навчання. Отримала базову вищу освіту з відзнакою, здобула кваліфікацію бакалавра права.
01.09.09р. по 31.05.10р. - Донецький Національний Університет, Економіко-правовий факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою, здобула кваліфікацію магістра з правознавства.
Професійний досвід 21.05.12р. – 12.09.12р. – Донецький національний університет, начальник юридичного відділу.
Посадові обов`язки: здійснення підготовки та контролю за відповідністю вимогам законодавства договорів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, підготовка висновків та методичних рекомендації з правових питань, які виникають у процесі діяльності установи, представництво установи в судах, державних організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснення заходів щодо зміцнення договірної і фінансової дисципліни, розробка господарських договорів і контроль їх виконання, ведення довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних актів, керівництво працівниками відділу.
24.05.11р. – 18.05.12р. – Донецький окружний адміністративний суд, за переведенням призначена на посаду помічника судді.
Посадові обов`язки: здійснення підбору законодавства та матеріалів судової практики, написання проектів запитів, листів, ухвал, постанов інших документів, контроль та координація роботи секретаря судового засідання та надання методичної та практичної допомоги, підготовка довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи, підготовка та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.
10.08.09р. – 24.05.11р. – Господарський суд Донецької області, посада секретар судового засідання.
Посадові обов`язки: підготовка проектів процесуальних документів, ведення протоколу судового засідання, фіксування судового процесу технічними засобами, забезпечення вирішення організаційних питань, що пов’язані з підготовкою та проведенням судових засідань, виконувала інші доручення та вказівки судді і керівництва суду.
05.09.08р. – 31.07.09р. – Спільне українсько-російське медичне підприємство закрите акціонерне товариство «Інтерденталь», посада юрисконсульт.
Посадові обов`язки: ведення договірної та претензійної роботи, розробка посадових інструкції працівників, договорів матеріальної відповідальності, листування з державними органами, здійснювала підготовку висновків та пропозицій з правових питань, що виникали під час діяльності підприємства.
Професіональні навички володіння ПК, вільне користування стандартними офісними програмами (Windows, Word, Excel, Internet, правові системи «Ліга-закон», «Законодавство», «НАУ», «Законодавство України - Рада») та оргтехнікою (факс, модем, сканер, копіювальне обладнання).
Іноземні мови англійська - Intermediate
Особисті якості комунікабельність, доброзичливість, стресостійкість, креативність, відповідальність, скрупульозна в роботі, пунктуальність, активна життєва позиція, амбіційність, орієнтація на досягнення мети, вміння працювати як в команді, так й самостійно, стратегічне та аналітична мислення, управлінські та організаторські здібності, врівноваженість, займаюсь спортом.
Додаткова інформація маю закордонний паспорт, готова до командирувань (короткостроковим та довгостроковим), займаюсь самоосвітою та самовдосконаленням.

Добавить в блокнот Резюме: юрисконсульт
Добавлено: 20-11-2012
Пол: мужской. Возраст 25
400 $

ОПЫТ РАБОТЫ


Государственное предприятие «Донецкая железная дорога»

Юрисконсульт 1-ой категории
службы пути (02/2010 – 04/2011)

- организация претензионной и ведение исковой работы, представление в установленном порядке интересов Донецкой железной дороги в судах, других государственных органах во время рассмотрения правовых вопросов и споров;
- подготовка проектов хозяйственных договоров, осуществление контроля за их выполнением;
- анализ работы по погашению дебиторской задолженности, результатов рассмотрения претензий, исков и судебных дел;
- рассмотрение материалов по результатам ревизий, инвентаризаций и т.п., внесение рекомендаций по привлечению виновных лиц к ответственности;
- дача заключений относительно правомерности списания материальных ценностей, дебиторской задолженности и правовой оценки фактам недостач, краж, порчи имущества, рассмотрение материалов о возмещении материального вреда за счет виновных лиц; представление интересов дороги в качестве гражданского истца в уголовных делах, связанных с кражей государственного имущества;
- обеспечение правильного применения норм трудового, жилищного законодательства по службе;
- содействие своевременному принятию мер по обжалованию судебных постановлений, определений, решений и распорядительных документов правоохранительных и контролирующих органов;
- правовая экспертиза локальних нормативних актов (приказов, распоряжений и т.п.), которые издаются службой, их визирование;
-правовая помощь структурным подразделениям службы.

Юрисконсульт 1-ой категории сектора договорной работы службы пути
(04/2011 – по настоящее время)

- организация правовой работы сектора договорной работы, направленная на точное применение, соблюдение и предотвращение невыполнения требований законодательства Украины, нормативных документов Укрзализныци работниками отдела и структурных подразделений при выполнении возложенных на них должностных обязанностей;
- подготовка и согласование проектов хозяйственных договоров;
- организация претензионной и ведение исковой работы:
1. Хозяйственные споры: возврат дебиторской задолженности, взыскание штрафных санкций за невыполнение условий договора;
2. Гражданские споры: выселение из служебного жилья.
3. Трудовые споры: споры в отношении производственных травм, незаконного увольнения и восстановления на работе.
4. Участие в уголовном судопроизводстве в качестве гражданского истца.
- проверка и согласование приказов о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности;
- подготовка ответов на запросы правоохранительных и контролирующих органов.
ОБРАЗОВАНИЕ

Донецкий Национальный Университет, экономико-правовой факультет, диплом специалиста, 2009г.
специальность «Правоведение»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Microsoft Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь.
знание программ: Лига-закон, работа с другими справочными законодательными базами (Инфо-диск «Законодательство Украины»).

ХАРАКТЕРИСТИКА Коммуникабельность, целеустремленность, организованность, трудолюбие, стремление к новым знаниям, дисциплинированность, ответственность, внимательность.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский, Украинский – свободно, Английский – со словарем

Добавить в блокнот Резюме: юрист, помощник юриста
Добавлено: 13-11-2012
Пол: женский. Возраст 30
300 $

Рожко Анна
Владимировна
ЦЕЛЬ:
• Соискание должности юриста, помощника юриста в г. Донецке.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:
• 1982 г.р., замужем. Имею дочь 2009 г.р.
• тел. : 050-604-01-08, e-mail: sarynika@rambler.ru

ОБРАЗОВАНИЕ:
• В 2004 году закончила Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности «Правоведение», специализация «Коммерческое и
трудовое право», квалификация юрист.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• С 2008 года по 2012 год – Юрисконсульт по работе с населением Коммунального предприятия «Донецкгорводоканал».
Должностные обязанности: подбор нормативных документов, работа с должниками, составление исковых заявлений с полным пакетом документов для рассмотрения дела в судебном порядке, тесная работа с органами исполнительной службы. Выполнение распоряжений руководства предприятия и своего непосредственного руководителя.

• С 2004 года по 2007 год – Юрисконсульт Арендного предприятия «Донецкгортеплосеть».
Должностные обязанности: подбор нормативных документов, работа с должниками (юридическими и физическими лицами), составление исковых заявлений с полным пакетом документов для рассмотрения дела в судебном порядке (местные суды, хозяйственный, апелляционные суды), работа с органами исполнительной службы. Выполнение распоряжений руководства предприятия и своего непосредственного руководителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Своими основными качествами считаю коммуникабельность, настойчивость, ответственность, умение работать в команде, целеустремленность, порядочность, легко обучаюсь.
• Опытный пользователь ПК: Word, Excel, Liga, ресурсы Internet.
• Свободное ориентирование в законодательной базе.
• Отличное умение работы с офисной оргтехникой.

Добавить в блокнот Резюме: Помощник юриста
Добавлено: 06-11-2012
Пол: женский. Возраст 20
договорная

Образование: 4 курс института, заочное отделение, факультет правоведение

Опыт работы: 5 месяцев помощником адвоката

Профессиональные навыки и знания:
• Уверенный пользователь ПК
• Пользователь Word, Excel, Internet
• Умение работы с офисной оргтехникой

Прочее:
• Структурированность и самоорганизованность
• Нацеленность на результат
• Коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратность
• Вредных привычек нет
• Имеется водительское удостоверение категории В

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Категории резюме

Реклама